Infrastruktura podziemna WOD-KAN

Specjalizujemy się w wykonawstwie:

 • zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych,
 • kanalizacji deszczowych,
 • zautomatyzowanych przepompowni ścieków i tłoczni,
 • separatorów, osadników,
 • sieci wodociągowych rozdzielczych i magistralnych,
 • przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe,
 • stacji uzdatniania wody i hydroforni.

Budownictwo drogowe

Prowadzimy prace w zakresie budownictwa infrastrukturalnego.

Realizujemy roboty z zakresu:

 • nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej,
 • budowy ulic i placów,
 • budowy chodników i ścieżek rowerowych,
 • mała architektura i zieleń.

Prace ziemne

Wykonujemy prace ziemne w pełnym zakresie:

 • wykopy pod fundamenty
 • wykopy pod budynki, hale produkcyjne czy magazynowe
 • wykopy pod wszelkie obiekty budowlane
 • wykopy pod sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telekomunikacyjną
 • wykopy pod przyłącza
 • szamba
 • baseny, stawy, stawy rybne, oczka wodne
 • korytowanie pod parkingi, drogi, hale, parkingi, chodniki, inne
 • niwelacje terenu
 • wymiana gruntu
 • utwardzanie nawierzchni, zagęszczanie
 • karczowanie
 • skarpowanie, hałdowanie
 • czyszczenie rowów

Firma MAR-KAM S.C. została założona przez Mariusza i Kamila Melzackich w 2007 r. Jest kontynuacją działalności rozpoczętej w 1979 r. przez Ojca prowadzonej pod nazwą Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania Andrzej Melzacki, dzięki długoletniemu doświadczeniu zdobytemu przez firmę Ojca w krótkim czasie zyskaliśmy renomę.

Wszelkie inwestycje podejmowane przez naszą firmę niezależnie od ich wielkości i specyfiki wykonywane są z należytą starannością w sposób profesjonalny i terminowy.